برگزاری کلاس های ویژه مسئولین ایمنی)

دو شنبه 4 بهمن 1395بازدید: 2202

به اطلاع میرساند برگزاری کلاس آموزشی ویژه مسئولین ایمنی  در تاریخ  ایمنی عمومی :95/11/09 لغایت95/11/11

 و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک :95/11/12  لغایت 95/11/13   از ساعت 8 صبح الی 13 در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان واقع در خیابان هزارویکشب 13 برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه