تسلیت)

دو شنبه 4 بهمن 1395بازدید: 2245

ایران امروز عزادار قهرمان هایی است که جانشان را کف دستشان گذاشتند برای نجات جان هموطنان خود.

قهرمان؟ کلمه قهرمان هم نمیتواند بزرگی این افراد را وصف کند.

 

این سانحه  عظیم را به خانواده های این شهدای بزرگ تسلیت عرض مینماییم.

                                                                                                 کانون تخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه