برگزاری دوره تخصصی اصول آتش نشانی)

چهار شنبه 27 بهمن 1395بازدید: 2221

برگزاری دوره تخصصی اصول آتش نشانی در مورخ 1395/11/30 لغایت 1395/12/04 در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار ,واقع در خیابان پارسا نبش پارسا 3 برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه