نکات ایمنی کار با جرثقیل)

پنج شنبه 28 بهمن 1395بازدید: 2801

. دستگاه شما بایستی مجوز سلامت فنی  CERTIFICATE را از مرکز مجاز اخذ که پس از کنترل تمامی قسمتهای دستگاه برای مدت معین صادر می شود را دارا باشد.
2. پیش از شروع کار با دستگاه از نشتی روغن، سالم بودن سیم بکسل ها و کلید قطع کننده و ترمز ها مطمئن شوید.
3. قبل از شروع کار هوک و اهرم ها را امتحان کنید.
4. پیش از جک زدن، محل را بازرسی نموده و حتما در زیر جکها الوار قرار دهید.
5. مطمئن شوید در بالای سر شما شبکه برق وجود ندارد.
6. حداقل فاصله ایمن از جریان برق 6 متر است.
7. پیش از بلند کردن بار، با بوق زدن دیگران را مطلع سازید.
8. مطمئن شوید که ریگر شما علائم و قوانین مربوط به کار خود را دقیقا می داند و اطلاعات فنی در مورد کار خود را دارد.
9.راننده باید طرز کار با جدول بارload chartرا بداند.
10. اگر وزن بار به اندازه ظرفیت نهایی جرثقیل باشد ،با کنترل واحد ایمنی جابجا گردد.
11. روی بدنه تمامی وسایل بالابرنده باید safe working load (S.W.L)میزان بار مجازنوشته شده باشد
12. در هوای طوفانی یا بادهای شدید کار باید متوقف گردد .
13. رانندگان جرثقیل بایستی دارای گواهینامه معتبرباشند ومعاینه پزشکی شوند. .
14. بارهای سنگین با نظارت مسئولین ایمنی وحتما صبحنصب گردد تا در صورت بروز اشکال در نصب ،زمان کافی برای رفع آنها وجود داشته باشد .
14. نفراتی که در ارتفاع کار میکنند بایستی بوسیله MAN BASKET جابجا شوند و از آویزان شدن به هوک خودداری نمایند.
15. در زمان تخلیه و بارگیری راننده باید در کابین خود نشسته باشد.
16. هنگام کار گوش کردن به ضبط صوت و .. توسط راننده ممنوع است.
17. تمامی عملیات بارگیری و تخلیه بایستی به آرامی صورت گیرد.
18. تحت هیچ شرایطی بار نبایستی برای مدت طولانی به صورت معلق در هوانگه داشته شود .
19. پس از اتمام کار بوم جمع شودودر کابین قفل شود .
20. در نوع بوم خشک اگر طول بوم زیاد است به صورت افقی روی زمین قرار گیرد.
21. در زمان استفاده از تک وایر اهرم سقوط آزاد را که سبب میشود سیم بکسل با سرعت زیاد حرکت نماید بکار نگیرید.

22. در زمان استفاده از JIB به مقدار باری که میتوان بلند کرد توجه نمایید.
23. راننده باید فقط فرمان ریگر را برای جابجایی بارها رعایت نماید.
24. ریگر بایستی یک نفر باشد.
25. تحت هیچ شرایطی نفر بین بار و جسم دیگر قرار نگیرد.
26. چنانچه تعادل جرثقیل بهم بخورد در نوع تلسکوپی میتوان بوم را جمع کرد در نوع بوم خشک بوم بایستی به سمت بالا کشیده شود.
27. کلیه بارها و نیز سبد حمل نفر در زمان جابجایی بوسیله طناب مهار TAG LINE کنترل شوند.
28. TAG LINE نبایستی به هوک، بکسل و شکل بسته شود.
29. بارهای مختلف از نظر سایز بایستی جداگانه حمل شوند.
30. هرگز زیر و روی بار معلق نایستید.
31. از تسمه ها، شگل، وایر، هوک و.. استاندارد که S.W.L دارد استفاده نمایید.
32. نصب کپسول آتش نشانی در اتاق راننده الزامی بوده و راننده و ریگر بایستی نحوه کار کردن با آن را بدانند.
33. در زمان پارک کردن جرثقیل حتما از جکهای تعادلی استفاده نمایید.
34. جکهای تعادلی در حین کار بایستی کاملا بیرون آمده و با یکدیگر موازی باشند.
35. هیچ وسیله هیدرولیکی مانند جکهای تعادلی، بازوهای بالابرنده و ... نبایستی نشتی روغن داشته باشند.
36. در زمان حرکت دستگاه هیچ فردی سوار دستگاه نشود حتی ریگر.
37. ضامن نگهدارنده هوک که به اصطلاح SAFETY LATCHES گفته میشود نقش مهمی در جلوگیری از سقوط بار دارد.
38. شرایط بد جوی می تواند در زمان انتقال بار، شرایط کار را به نحوی تغییر دهد که سبب ایجاد حادثه گردد.
39. در زمان بلند کردن بار، بایستی کاملا در مرکز ثقل دستگاه قرار داشته باشد در غیر این صورت بار میتواند بر جرثقیل اعمال نیرو کرده و تعادل آنرا بهم بزند. (بار بصورت پاندولی در می آید )
40. در زمان نقل و انتقال بار کسی روی بار یا قلاب جرثقیل آویزان نشود.
41. در زمان جابجایی بار تا حد امکان به سطح زمین نزدیک باشد.
42. BELT قبل از کار چک شوند تازدگی یا پارگی نداشته باشند.
43. در گوشه های تیز بار برای جلوگیری ازصدمه به بلت و زنجیر از پدینگ یا SOFTNER استفاده شود.
44. هرگز بلت یا زنجیر را از زیر بار نکشید.
45. مواظب باشید که بلت، بکسل، زنجیر زیر بار سنگین قرار نگیرند.
46.BELT,WIRE.CHAIN ,... در جای خشک و مناسبی نگهداری شوند.
47. حداقل فاصله بین جرثقیل در حال گردش واجسام ثابت 600 میلیمتر است.
48. راننده باید دقیقا بار را ببیند و در جایی که راننده دید ندارد از رادیو بی سیم یا وسیله دیگر برای ارتباط استفاده نماید.
49. راننده باید از نظر بینایی و شنوایی در وضع خوبی قرار داشته باشد.
50. تمامی دستورات و تصمیم ها دقیقا، واضح، روشن و شفاف بیان شوند.
51. ریگر باید علامتهای استاندارد ریگری را بداند و با راننده هماهنگ باشد.
52. برای جابجایی بار هایی که سنگین هستند ابتدا به اندازه 150 میلیمتر از زمین بلند کنید و اگر اتفاقی نیفتاد با احتیاط کامل بار را جابجا نمایید.
53. وسایل مانند آجر یا سنگ توسط بسکتهایی که کاملا محکم و ارتفاع مناسبی دارند جابجا شوند تا از سقوط بار جلوگیری شود.
54. اطراف محوطه LIFTING کاملا توسط نوار خطر و تابلوهای هشدار دهند نظیر (خطر سقوط بار و ..) مشخص و معین شوند.
55. Man Basket ها نیز باید دارای S.W.L باشند.
56. افرادی که داخل MANBASKET کار میکنند بایستی:
middot ; ازHARENESS استفاده نمایند
middot; دستگیره داخلی درMAN BASKETتعبیه شده باشد
middot; جهت جلوگیری از سقوط اشیا تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شود.
middot ;MAN BASKET به طناب مهار بسته شود.

57. از گره زدن زنجیر ها برای کوتاه کردن طول آنها خودداری شود.
58. تمامی قسمتهای جرثقیل به شکل روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه بررسی و در برگه ثبت شود.
59.SLING های دو یا سه ساقه بایستی توسط حلقه به شگل وصل شوند.
60. زاویه بین ساقه ها 90 درجه می باشد.
61. بکسلها وسیم هایی که ضربه خورده اند نبایستی بکار برده شوند.
62. برای افزایش طول زنجیر از پیچ ومهره استفاده نکنید.
63. سیم بکسلها در صورت زدگی ،زنگ زدگی و پارگی یک رشته از 20 رشته (بیش از 5 درصد )نباید مورد استفاده قرار گیرند.
64. طنابهای طبیعی و مصنوعی نبایستی به مواد شیمیایی (اسید، باز و ... ) آلوده شوند.
65. SLINGها بایستی کاملا صاف و بدون تاب خوردگی باشند.
66. استفاده از بکسل بدون END LESS ( انتهای مسدود نشده) را کنار بگذارید.
67. بار را روی الوار باریک بگذارید تا بلت و بکسلها زیر بار نمانند.
68. محوطه عملیات LIFTING بایستی کاملا آزاد، خلوت و راننده فضای کافی برای انجام عملیات را داشته باشد.
69. روشنایی محوطه عملیات LIFTING بایستی فراهم گردد.
70. چراغ های جرثقیل شامل بوم، جلو، عقب، خط، ترمز، و ...  بایست سالم باشند.
71. مانعی بین راه رسیدن بار به محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
72. قبل از شروع کار محل بارگیری و فرود بار را بررسی نمایید.
73. هنگام کار در سراشیبی مراقب سقوط بار و جرثقیل باشد.
74. OUT RIGGER جکهای تعادلی را از برخورد با موانع محافظت نمایید.
75. موقعی که بار را جابجا میکنید کاملا مراقب باشد تا افراد زیر بار نباشند.

76. درمورد جرثقیلهای برجی:
1. وزنه های تعادلی کاملا محکم شده باشند.
2. مقاومت زمین و سستی خاک را در نظر بگیرید.
3. محل فرود بار تا جای ممکن مسطح و صاف باشد.
4.PERMIT لازم را از ایمنی بگیرید.
5. از تاب خوردن بار جلوگیری نمایید .
6. رادیو بیسیم خود را چک نمایید.
7. با دید کامل کار نمایید .

77. سیم بکسلها کاملا در درام قرار گرفته باشند و روی یکدیگر پیچ نخورده باشند .
78. بار را طوری روی هم بچینید که امکان برداشتن ایمن آن وجود داشته باشد و فضای کافی برای تردد ماشین آلات بین آن در نظر گرفته شود.
79. سیم بکسلها نبایستی خم شوند.
80. سیم بکسلها طبق توصیه سازنده روغن کاری شوند و از تماس آنها با اسیدها و فلزات داغ و مواد خورنده جلوگیری شود.

 

به نقل از وبلاگ مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت مهندسی و احداث لکوموتیو مپنا


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه