آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید )

پنج شنبه 28 بهمن 1395بازدید: 2224

آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق که توسط اعضای شورای عالی حفاظت فنی در 2 فصل، 84 ماده و 6 تبصره و 15 ضمیمه تدوین گردیده در تاریخ 1395/11/23 توسط وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد تصویب قرار گرفت .

شورای عالی حفاظت فنی به دلیل ورود تجهیزات نوین به خطوط انتقال نیرو و فناوری های جدید در کشور و همچنین بازخورد ناشی از کاستی های موجود در آیین نامه  ایمنی در عملیات ا نتقال نیروی برق مصوب مورخ 92/2/23  تصمیم به بازنگری آن گرفت .

 که این مهم با استفاده از توان کارشناسی و تخصصی نمایندگان وزارت نیرو اعم از شرکت توانیر و برخی  شرکت های برق منطقه ای ، پیمانکاران تعمیر و نگهداری آن مجموعه و حوزه معاونت روابط کار به ویژه اداره کل بازرسی کار ، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و کارگروه شورای عالی حفاظت فنی تحقق پیدا نمود .

بدیهی است این آیین نامه پس از درج در روزنامه رسمی و سیر مراحل قانونی آن در سراسر کشور قابل اجرا می باشد .

امید است با اجرایی شدن آیین نامه مذکور شاهد ایمن سازی هر چه بیشتر محیط کار به ویژه در حوزه خطوط و تاسیسات انتقال نیروی برق و کاهش حوادث ناشی از کار در این حوزه باشیم.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه