برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولین ایمنی)

شنبه 30 بهمن 1395بازدید: 507

برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولین ایمنی

ایمنی عمومی شنبه الی دوشنبه  مورخ 1395/12/07 لغایت 1395/12/09

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مورخ 1395/12/10 لغایت 1395/12/11

ساعت 8الی 13 در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه