تشکیل اولین جلسه ستاد راهبری نظام نامه ایمنی صنعت نفت)

سه شبه 3 اسفند 1395بازدید: 2347

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل اولین جلسه « ستاد راهبری نظام نامه ایمنی صنعت نفت» دراداره کل بازرسی کار خبر داد

 

محمد اصابتی مدیرکل بازرسی کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورایعالی حفاظت فنی با اعلام این خبر گفت : این جلسات بمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم اجرای دقیق مفاد نظامنامه توسط واحدهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کشور و هماهنگی های لازم در استانها تشکیل خواهد شد وبه منظور ترویج نظام نامه مذکور جلساتی با واحدهای پتروشیمی در مناطق عملیاتی عسلویه و بندر ماهشهر تا پایان سالجاری توسط وزارت نفت برگزار خواهد شد .

اصابتی با بیان اینکه دبیرخانه کارگروه درحال حاضردر محل وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ( اداره کل بازرسی کار) استقرار یافته است برتشکیل جلسات ستاد راهبری تا پایان سالجاری به صورت هر دو هفته  یکبار تاکید نمود.

اولین جلسه ستاد راهبری نظام نامه ایمنی صنعت نفت ، روز شنبه مورخ  95/10/18 در اداره کل بازرسی کار تشکیل  شد

 
تاریخ ثبت : 1395/10/27
تعداد بازدید : 91
 

ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه