برگزاری دوره ی آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان 19و 20 اسفند ماه 95)

دو شنبه 16 اسفند 1395بازدید: 2233
  دوره ی آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان پنج شنبه و جمعه مورخ 1395/12/19 لغایت 1395/12/20 از ساعت 8 صبح الی 14در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.

ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه