آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان کرمان)

سه شبه 17 اسفند 1395بازدید: 2224

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان کرمان


بدین وسیله به اطلاع تمامی اعضاانجمن می رساند جلسه مجمع عمومی عادی انجمن صنفی یاد شده درتاریخ 95/12/21 محل اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی سالن ایثار ساعت 9صبح برگزار میگردد.ازتمامی اعضا جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می آید. درضمن کسانی که تمایل به کاندیداتوری هیآت مدیره وبازرسان انجمن را دارند میتوانند درخواست کتبی خود را به همراه سایر مدارک شامل 1-کپی کارت ملی 2-کپی از لیست بیمه تایک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی به دفتر انجمن تحویل نمایند.

                                                                         دستورکار جلسه

1-گزارش هیآت مدیره و بازرسان        2-انجام انتخابات هیآت مدیره بازرسان

 

اعضاانجمن


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه