اولویتهای کاری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال 1396 )

چهار شنبه 9 فروردین 1396بازدید: 2566

اولویتهای کاری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال 1396

     
 

 

اولویتهای کاری اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال 1396

رضا اسماعیلی مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان اولویتهای کاری این اداره کل را طی سال 1396 بیان کرد :

نام گذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به نام اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال  ؛حکایت از اهمیت تلاش در عرصه  رشد ، آبادانی و توسعه ایران اسلامی دارد .

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در گفتگو با رئیس روابط عمومی این اداره کل گفت: در راستای تحقق شعار  اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال ، باید به تولید و مؤلفه های آن نظیر هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به سمت رونق بخشهای صنعت ، کشاوزی و خدمات - مدیریت مصرف در این بخشها – بهره وری نیروی انسانی و از همه مهمتر ، به کار گیری این سرمایه ها در زمینه ایجاد اشتغال پایدار توجه ویژه ای داشت .

رضا اسماعیلی افزود : مجموعه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز امسال ؛ تحقق اهداف سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال را سرلوحه کار خود قرار داده و سعی می کند با حرکتی جهاد گونه در راستای توسعه اشتغال ، بویژه در بخش تعاونی و کسب و کارهای خرد و کوچک و همچنین حفظ و صیانت از نیروی انسانی و ارتقای شأن و منزلت قشر زحمت کش کارگر به عنوان مهمترین سرمایه کاری تلاش کند .

وی با بیان اینکه قرآن کریم مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر فرا خوانده است گفت : امیدوارم در سال 1396 نیز مردم ولایت مدار دیار کریمان بر اساس اصول 43 و  44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، و در راستای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروههای خاص ، به تشکیل تعاونی ها روی آورند و با تشکیل تعاونی های قدرتمند ، نرخ اشتغال استان را به صورت چشمگیر افزایش دهند .

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت : بدون شک اولویت اصلی و اساسی این اداره کل در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال ، حمایت همه جانبه از تعاونیهای استان می باشد و به جدیت عنوان می شود که راه کار رفع مشکل بیکاری استان کرمان ، تشکیل و گسترش تعاونیها است .

رضا اسماعیلی ، حمایت از کارآفرینان ، سرمایه گذاران ، پایه گذاران مشاغل جدید و رسیدگی بیش از پیش به امور رفاهی و ورزشی کارگران را از دیگر برنامه های این اداره کل در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال اعلام کرد و افزود : مسلماً توجه بیش از پیش به مثلث توسعه اقتصادی یکی از راه کارهای اساسی محقق شدن اقتصاد مقاومتی است .

وی در توصیه ای به جوانهای جویای کار و تحصیل کرده هم گفت : جوانان فهیم کرمانی باید ارتقأ مهارتهای کاری خود را در کنار تحصیل مورد توجه قرار دهند ، زیرا مدرک تحصیلی بدون مهارت ، راهگشای مسائل اقتصادی کشور و تحقق شعار زیبای رهبر فرزانه انقلاب نیست .

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت : امیدوارم همه مردم بویژه جامعه کار ، تولید و تعاون استان کرمان ، با الگو قرار دادن رفتار و منش ائمه اطهار ، منویات رهبر معظم انقلاب را به نحوی مطلوب در سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال اجرایی نمایند .


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه