روز کارگرمبارک باد)

دو شنبه 11 اردیبهشت 1396بازدید: 2367

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد!

توانِ دست هایت را می ستایم

ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش

روز جهانی کار و کارگر مبارک


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه