برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولین ایمنی)

چهار شنبه 13 اردیبهشت 1396بازدید: 2703

برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولین ایمنیایمنی عمومی: 96/02/16 لغایت 96/02/18 شنبه الی دوشنبه
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک :  96/02/19 لغایت 96/02/20 سه شنبه الی چهارشنبه

از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.

 

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه