برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان )

شنبه 16 اردیبهشت 1396بازدید: 2278

دوره ی آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان پنج شنبه و جمعه مورخ 1396/02/21 لغایت 1396/02/22 از ساعت 8 صبح الی 14در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.

 

 


 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه