برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولین ایمنی)

پنج شنبه 19 مرداد 1396بازدید: 2245

برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولین ایمنیایمنی عمومی: 96/05/21 لغایت 96/05/23 شنبه الی دوشنبه
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک :  96/05/24 لغایت 96/05/25 سه شنبه الی چهارشنبه

از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه