دوره ایمنی عمومی . شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برگزار گردید)

شنبه 28 مرداد 1396بازدید: 2207

دوره ایمنی عمومی ، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مورخ21لغایت 25مرداد ماه در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت برگزار گردید.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه