عید سعید قربان مبارک باد)

شنبه 11 شهریور 1396بازدید: 2201

آنگاه که ابراهیم، اسماعیل را به قربانگاه عشق برد
این ذات اقدس الهی بود که جلوه گر شد.
این عشق آموختنی است
عید سعید قربان مبارک . . .

 

 

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه