سمینار آموزشی)

شنبه 4 دی 1395بازدید: 2274

جلسه سمینار آموزشی ایمنی کارگاهها و پروژه های ساختمانی که با مشارکت اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،انجمن پیمانکاران عمرانی ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نظام مهندسی استان کرمان در تاریخ  1395/10/02  با سخنرانی جناب آقای اسماعیلیان  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان کرمان، جناب آقای امامی پوررئیس اداره بازرسی کار استان کرمان و جناب آقای اسماعیلی مدیر کل اداره تعاون،کار  و رفاه اجتماعی استان کرمان برگزار گردید.
 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه