برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولین ایمنی)

یکشبه 19 شهریور 1396بازدید: 2238

برگزاری دوره آموزشی ویژه مسئولین ایمنیایمنی عمومی: 96/06/25 لغایت 96/06/27 شنبه الی دوشنبه
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک :  96/06/28 لغایت 96/06/29 سه شنبه الی چهارشنبه

از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.

 

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه