ایمنی)

سه شبه 2 ابان 1396بازدید: 2503

مهمترین عوامل موثر در ایجاد حادثه بشرح زیر است:

1-  عدم آشنایی با محیط کار و طرز کار ماشین الات     

2- جابجائی نادرست وسائل و ابزار سنگین

3-  سقوط اشیاء

4- استفاده نادرست از ابزار کار و وسائل

5- روی هم انباشتن وسائل در کارگاه

6- عدم بکار گیری وسائل حفاظتی

7- شتاب و عجله در انجام کار

8-و...

 

 

                                                  


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه