چند توصیه مهم ایمنی و بهداشت)

چهار شنبه 3 ابان 1396بازدید: 2341

چند توصیه مهم ایمنی و بهداشت:

 

 

1- نکات ایمني مرتبط با کار خود را به درستي بشناسید.

 

2- هرگز مسائل ایمني را کوچک نشمارید.

 

3- در انجام یا اجراي مسائل ایمني سهل انگاري نکنید.

 

4- امنیت شما مسئولیت شماست و شما خود باید بیش از هر کس دیگر به این مسئولیت به پردازید.

 

5- حفظ سلامتي خود و دیگران به عنوان یک وظیفه انساني و اسلامي از اهم واجبات است، به خصوص در محیط هاي کارگاهی که با خطرات بیشتري مواجه مي شوید، از اهمیت بالاتری برخوردار است.

 

                                                         

                                                                                                  

                              
 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه