برگزاری دوره ویژه کارفرمایان)

شنبه 27 ابان 1396بازدید: 2215
بدینوسیله به اطلاع میرساند دوره ی آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان پنج شنبه و جمعه مورخ 1396/09/02 لغایت 1396/09/03 از ساعت 8 صبح الی 14در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.

ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه