چهارمین جلسه کارگروه های بازرسی از کارگاههای پرخطر بازرسان کار سراسر کشور تشکیل شد.)

سه شبه 21 اذر 1396بازدید: 2275

چهارمین جلسه کارگروه های بازرسی از کارگاههای پرخطر بازرسان کار سراسر کشور تشکیل شد.

چهارمین جلسه ویدیو کنفرانس کارگروه های بازرسی از کارگاههای پرخطر بازرسان کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور معاون محترم روابط کار ، مدیر کل محترم بازرسی کار و رؤسای بازرسی ستادی و اجرایی و اعضاء کارگروه های کشوری در تاریخ 96/9/20 برگزار شد .

در این جلسه جناب آقای مهندس مشیریان معاون محترم روابط کار ضمن تقدیر از عملکرد مؤثر ادارات اجرایی استان ها در انجام بازرسی های اخیر معدنی و ارایه گزارش های مربوطه که در برخی از استان ها منجر به پیشگیری از حوادث ناشی از کار در معادن گردیده است؛ در خصوص چرایی و چگونگی برنامه ریزی ها و بازرسی ها از کارگاههای ساختمانی به دلیل آمار بالای حوادث ناشی از کار در این بخش از فعالیت ها ( 48 درصد آمار منجر به فوت در حوادث شغلی ) مواردی را فرمودند که مقرر گردید استان ها در زمان باقی مانده تا پایان سال تمهیداتی در خصوص بازرسی های مؤثر ساختمانی و فعالیت های ویژه استانی در کلیه ادارات اجرایی استان ها اتخاذ گردد . موضوع دیگری که از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفت توجیه فراگیر و جدی کارفرمایان مربوط به کارگاه های ساختمانی از سوی بازرسان کار در تقویت فرهنگ ایمنی کار بود که نشان از قدرت بالای این فرهنگ در پیشگیری از حوادث اینگونه از کارگاهها دارد .

 درادامه جلسه مظفری مدیر کل محترم بازرسی کار با اعلام این موضوع که نیمی از حوادث ناشی از کار منجر به فوت  در کشور در کارگاههای ساختمانی رخ می دهد، بر لزوم توجه بیشتر در بازرسی ها به استقرار مسؤلین ایمنی در این کارگاهها تاکید داشته و مقرر گردید این موضوع جزء اولویت های بررسی و ارزیابی کارگاه های ساختمانی لحاظ گردد، دبیر شورای عالی حفاظت فنی همچنین با اشاره به ارسال ابلاغیه ای در خصوص تشدید نظارت ها از کارگاه های ساختمانی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور، از عزم جدی برای کاهش حوادث در این بخش خبر داد.

ایشان در بخشی از صحبت های خود تاکید نمود که مسمویت ناشی از وسایل گرمایشی در فصل سرما از مواردی است که می تواند منجر به افزایش نرخ حوادث در کارگاه ها گردد از اینرو از بازرسان کار سراسر کشور خواسته شد که در بازرسی از کارگاها نسبت به بررسی محل اسکان کارگران و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد در محیط کارگاه توجه و تذکرات لازم به کارفرما ارائه کنند.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه