برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری)

دو شنبه 7 اسفند 1396بازدید: 2208

به اطلاع میرساند دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ : 96/12/12 لغایت 96/12/14 شنبه الی سه شنبه
و دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ:  96/12/15 لغایت 96/12/16      سه شنبه لغایت چهارشنبه

            از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه