دوره های ویژه مسئولین ایمنی)

پنج شنبه 9 دی 1395بازدید: 2315

برگزاری کلاس های ویژه مسئولین ایمنی در مورخ :

ایمنی عمومی :1395/10/18 لغایت 1395/10/20

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک  :1395/10/21 لغایت   1395/10/22 در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در هزارویک شب 13  برگزار میگردد.   


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه