برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری)

سه شبه 25 اردیبهشت 1397بازدید: 2111

دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری  در تاریخ  97/02/27 لغایت 97/02/28 از ساعت 8 صبح الی 14 در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه