اولین روز دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری با حضور32نفر برگزار گردید.)

شنبه 5 خرداد 1397بازدید: 1916

اولین روز دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری با حضور32نفر برگزار گردید.

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه