دومین روز دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری با حضور32نفر برگزار گردید.)

یکشبه 6 خرداد 1397بازدید: 1983

دومین روز دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری با حضور32نفر برگزار گردید.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه