برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری))

شنبه 20 مرداد 1397بازدید: 2137

به اطلاع میرساند دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ : 97/05/20 لغایت 97/05/22 شنبه لغایت دوشنبه
و دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ:  97/05/23 لغایت 97/05/24 سه شنبه لغایت چهارشنبه

            از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه