مرحله دوم اولین المپیاد کشوری ایمنی کار برگزار شد)

دو شنبه 2 مهر 1397بازدید: 2125

در راستای کاهش حوادث ناشی از کار، بالا بردن فرهنگ ایمنی کار و صیانت از نیروی انسانی شاغل در کشور، المپیاد ایمنی کار کشور در روز پنج شنبه مورخ 22 شهریور 1397 در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار کشور  برگزار گردید.

در این المپیاد تعداد 49 نفر از مسئولین ایمنی کارگاه های سراسر کشوردر مرحله نهایی به رقابت پرداختند تا با سنجش سطح علمی آن ها، نیازهای آموزشی تشخیص و نسبت به

 برنامه ریزی آموزشی اقدام و در نهایت ارزیابی مناسبی از فرآیند آموزش  در راستایی دست یابی به اهداف صورت پذیرد.

بی شک برگزاری این قبیل رویدادها ضمن ارتقای شاخص های حفاظت فنی در کارگاه های کشور، به ارتقای فرهنگ ایمنی کار و کاهش حوادث و مخاطرات شغلی کمک شایانی خواهد نمود

 

برگزاری المپیاد ایمنی کار کشور


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه