7مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد)

شنبه 7 مهر 1397بازدید: 2169

آتش نشانها ایمنی را

مصونیت در برابر آسیب هايِ ناشی از حوادث

اعم از طبیعی و غیر طبیعی معنا کرده اند

«7 مهرماه روز آتشنشانی و ایمنی گرامی »

                                                   

پیامبرصلی الله علیه وآله :

مَن رَدَّ عَن قَومٍ مِنَ المُسلِمینَ عادِيَهَ ماءٍ أونارٍ وَجَبَت لَهُ الجَنَّهُ

کسیکه دست ه‏اي از مسلمانان را از خطر سیل یا

آتش سوزی نجات دهد بهشت بر او واجب می‏ شود

 

 

 

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه