برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری)

یکشبه 8 مهر 1397بازدید: 2124

(( دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری ،پنج شنبه و جمعه مورخ 1397/07/012لغایت1397/07/13در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان برگزار میگردد .))


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه