اولین روز دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد. )

سه شبه 22 ابان 1397بازدید: 2105

اولین روز دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد.

 

 

                        

                                   

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه