آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک)

چهار شنبه 19 دی 1397بازدید: 2157

(( آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک امروز با تعداد38نفرشرکت کننده برگزار گردید))

 

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه