دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد)

دو شنبه 8 بهمن 1397بازدید: 2126

 

 

دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری با تعداد 42 نفر

 

شرکت کننده درمحل کانون  برگزار گردید.

 

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه