تبریک روزمهندس)

یکشبه 5 اسفند 1397بازدید: 2018

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد

آنان یا راهی خواهند یافت٬ یا راهی خواهند ساخت

5اسفند ماه روز مهندس بر همه مهندسین مبارک باد


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه