دوره های ویژه مسئولین ایمنی)

پنج شنبه 27 ابان 1395بازدید: 2335

دوره ویژه مسئولین ایمنی : دوره ایمنی عمومی : 1395/08/22  لغایت 1395/08/24  ساعت 8صبح الی 13

 

دوره  شناسایی خطر و ارزیابی ریسک : 1395/08/25 لغایت 1395/08/26   ساعت 8الی 13

 

در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت برگزار گردید .


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه