برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری)

شنبه 11 خرداد 1398بازدید: 2016

به اطلاع میرساند دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ : 98/03/18 تا 98/03/20 شنبه لغایت دوشنبه
و دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ:  98/03/21تا 98/03/22 سه شنبه لغایت چهارشنبه
            از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه