دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد)

یکشبه 19 خرداد 1398بازدید: 2143

دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری با  36

نفر شرکت کننده در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان برگزار گردید.

 

 

 

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه