برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک)

سه شبه 21 خرداد 1398بازدید: 2134

دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با تعداد 37 نفر شرکت کننده در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان برگزار گردید.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه