برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری)

چهار شنبه 29 خرداد 1398بازدید: 2065

(( دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری ،پنج شنبه و جمعه مورخ 1398/03/30لغایت1398/03/31در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان برگزار میگردد .))

 

ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه