برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک)

سه شبه 25 تیر 1398بازدید: 2122
  دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با حضور 37 شرکت کننده سه شنبه25تیر ماه برگزار شد
 
                                     

ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه