برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک)

چهار شنبه 26 تیر 1398بازدید: 2088
آزمون  دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با حضور 39 شرکت کننده چهارشنبه 26تیرماه برگزار شد.
 
 

ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه