برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری)

یکشبه 6 مرداد 1398بازدید: 2135

به اطلاع میرساند دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ : 98/05/13 تا 98/05/15 یکشنبه لغایت سه شنبه
و دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ:  98/05/16تا 98/05/17 چهار شنبه لغایت پنج شنبه
            از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه