برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری)

پنج شنبه 7 شهریور 1398بازدید: 2029

به اطلاع میرساند دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ : 98/06/09 تا 98/06/11 شنبه لغایت دوشنبه

و دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ:  98/06/12تا 98/06/13 سه شنبه لغایت چهار شنبه
            از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه