برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک شهریور98)

پنج شنبه 14 شهریور 1398بازدید: 2294
  آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با حضور 44نفر شرکت کننده برگزار شد.

                                                                   

ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه