دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد)

یکشبه 7 مهر 1398بازدید: 2119

اولین روز دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری با  33

نفر شرکت کننده در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان برگزار گردید.

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه