برگزاری دوره ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری12بهمن لغایت16 بهمن ماه)

شنبه 12 بهمن 1398بازدید: 2126

به اطلاع میرساند دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ : 98/11/12 تا 98/11/14 شنبه لغایت دوشنبه

و دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ:  98/11/15و 98/11/16 سه شنبه و چهارشنبه

            از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه