مسئولیت های حقوقی در برابر حوادث (قوانین مرتبط با HSE در جمهوری اسلامی ایران))

دو شنبه 15 اردیبهشت 1399بازدید: 2852

                                      

 

 

لطفا جهت دانلود(( قوانین مرتبط باHSE در جمهوری اسلامی))به منوی قوانین وآیین نامه ها(بخش آیین نامه های حفاظت فنی مراجعه فرمایید.

 

 

                                                                                   *روابط عمومی کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه