برگزاری آزمون دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

سه شبه 31 تیر 1399بازدید: 2269

آزمون دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها در تاریخ 30 تیرماه 1399 برگزار گردید.

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه