دوره شناسایی خطرات وارزیابی ریسک تیرماه 99)

پنج شنبه 2 مرداد 1399بازدید: 2333

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با 15 نفر شرکت کننده 31 تیر لغایت 1 مرداد 1399 برگزار گردید.

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه